วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ดูลายมือ


ดูลายมือดูเรื่องอะไรได้บ้าง
1 คู่ครอง
2 ฐานะ การลงทุน
3 การเดินทางไกล
4 หลักฐาน
5 การงาน
6 โรศภัย

ดูมือดูอะไรบ้าง
1 เนิน
2 รูปมือ
3 ถุงมือ
4 ลายมือบทที่ 1  การรู้จักมือ
ปัญหาคือมีคนถามว่าจะดูมือซ้ายหรือมือขวาลายมือเกิดจากจิตใต้สำนึกในสมองการดูลายมือเราจะดูทั้งมือซ้ายและขวา
                                   

มือซ้าย เรียกว่ามือชะตาลิขิต           
   หรือมือ ธรรมชาติ                      
   หรือมือ กรรมเก่า                          
หรือมือ มือพระเจ้าลิขิต


            

           มือขวา เรียกว่ามือ เจ้าชะตาลิขิต  
                         หรือมือ ปฏิบัติการ
                        หรือมือ กรรมไหม่

มือทั้ง 2 ต่างกันอย่างไร

- มือซ้ายเป็นมือกรรมเก่า เป็นเวรกรมปาบบุญที่คุณที่สร้างมาแต่ปางก่อน แต่ถ้าพึ่งเกิดเป็นชาติแรกก็เกิดจากอวิชาเกิดจากความไม่รู้(ไม่รู้เกิดจากอะไร) มือซ้ายบอกว่าคุณจะรวย คุญนอนเฉยๆเงินก็มาหาคุณเอง มือซ้ายบอกว่าคุณจะติดคุกคุณก็ติดคุก มือซ้ายบอกว่าคุณจะจน คุณดิ้นรนอย่างไรก็ไม่รอดจะความจนที่เส้นลิขิตไว้
เอาไว้ มือซ้ายเป็นจิตใต้สำนึกทำให้เราคิดกระทำเหตุการณ์ต่างๆตามที่เส้นเขียนไว้ มือซ้ายเป็นพันธุ์กรรม มือซ้ายเป็นมือพรสรรค์ติดตัวมาโดยไม่ต้องฝึกฝน(เคยฝึกฝนบำเษจเพรียมาจากชาติที่แล้ว)
เส้นที่อยู่ในมือซ้ายนั้น เป็นเส้นชี้ขาด ในความเป็นอยู่และเป็นไป ในชะตาชีวิตของเจ้าของมือนั้นๆ
เส้นเขียนบอกไว้อย่างไรมันจะนำวิถีชีวิตของผู้นั้นไปสู่เรื่องนั้นๆได้เสมอไม่ว่า เรื่องนั้นๆจะเป็นอย่างไรก็ตาม เส้นที่เขียนไว้บนมือนี้ จะเรียกร้องสิ่งนั้นๆเข้ามาหาชีวิตของผมนั้น โดยเจ้าของมือไม่ทันรู้ตัว และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าของมือ
ดังนั้นในมือซ้ายจึงเป็นมือชี้ขาดชะตาชีวิตบุคคลนั้น
-มือขวาเป็นมือปฏิบัติการ หมายหวามว่าเส้นที่ปรากฏในมือปฏิบัติการไม่ว่าเส้นนั้นจะหมายความว่าอย่างไร เช่นเขียนไว้ว่าจะลำบากยากจน เจ้าของมือจะร่ำรวยเงินทองมหาศาล เจ้ามือนั้นจะมีแต่ความสุขกายสบายใจก็ตาม เส้นที่เขียนไว้ในมือนี้ จะต้องมีการปฏิบัติการเข้าไปด้วยเสมอ เช่นจะรวย เจ้าขงมือจะต้องไปประกอบกิจการหามา หรือจะจนลง ก็จะต้องไปกระทำในสิ่งใดสิ่หนึ่งให้เกิดความเสียหายขึ้นจึงจะจนลงได้ สมมุติว่าจะต้องไปติดตะราง ก้ต้องไปกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมให้เกิดขึ้นเสียก่อน ไม่ว่าเส้นใดที่แสดงในมือปฏิบัติการนี้สิ่งนั้นๆจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าของมือทั้งสิ้น
***** การที่มนุษย์มีอยู่ 2มือ ก็เหมือนกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายนั้น เมื่อรวมโลกเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะมีเพียง 2 ประการเท่านั้นคือ
------1 สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์เราเอง คือมนุย์ต้องมีการปฏิบัติเกิดขึ้นก่อน จึงจะมีผมเกิดขึ้นตามมาที่หลัง
------2 สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันมาก่อนเลย พอเรื่องนั้นๆจะเกิดขึ้นทีเดียว เช่นพอจะดีเลยก็ดีเลย หรือเมื่อจะเสียก็เสียเลย หรือพอจะชั่วก็ชั่วเลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น