วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ดูดวงลายมือ https://www.facebook.com/PalmFortuneThai




1.2 ถ่ายด้านหน้าของมือ ทั้งสองมือ ให้เห็นนิ้วครบทุกนิ้ว มือซ้าย1รูป มือขวา1รูป
---ทำไม?ผมจะได้ดู นิ้ว/ข้อนิ้ว/ขนาดของนิ้ว/ลักษณะมือ
รูปตัวอย่าง

1.3 ***สำคัญที่สุด ถ่ายเส้นในฝ่ามือ เน้นดูเส้นในฝ่ามือไม่ต้องถ่ายให้เห็นนิ้ว เน้นให้เห็นเส้นในฝ่ามือ  มือซ้าย1รูป มือขวา1รูป
---ทำไม?ผมจะได้ดูเส้นทุกๆเส้นบนฝ่ามือ
รูปตัวอย่าง



1.4 ถ่ายริมมือ ด้านนิ้วก้อย มือซ้าย1รูป มือขวา1รูป
---ทำไม?ผมจะได้ดูเส้นเรื่องคู่/เส้นสมรส ได้ถนัดๆ
รูปตัวอย่าง



1.5 ถ่ายสร้อยข้อมือ/เส้นที่อยู่แถวๆข้อมือ  มือซ้าย1รูป มือขวา1รูป
---ทำไม?ผมจะได้ดูเส้นหลักฐาน/เส้นหลักทรัพย์/เส้นที่ดินบ้านที่อยู่โฉนดที่ดิน ได้ถนัดๆ
รูปตัวอย่าง











1.0.1พยายามถ่ายกลางแจ้ง ถ่ายในที่แสงแดดส่องถึง เพราะแสงธรรมชาติจะมองเห็นเส้นได้ดี (ข้อนี้ไม่จำเป็นคุณจะถ่ายที่ไหนตอนไหนก็ได้)
1.0.2. หากไม่แน่ใจว่าถ่ายชัดหรือไม่ให้ถ่ายหลายๆรูปหลายครั้งๆส่งมาผมจะเลือกทำนายจากรูปที่ดีจากรูปลายมือที่ชัดที่สุด
1.0.3 หากถ่ายด้วยตัวเองแล้วไม่ชัดถ่ายแล้วไม่ดีให้ก็คนอื่นช่วยถ่ายให้